Kontaktujte nás: +420 730 774 730 | info@teploklima.cz
0 Kč

TEPLO, ZIMU A ENERGIE NECHTE NA NÁS!

Ochrana osobních údajů

Základní informace

Správce osobních údajů je společnost DKJG systém a.s., IČO 06898661, se sídlem Hrabákova 1861/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v OStravě, oddíl B, vložka 11021.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost Silektro s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme výhradně osobní údaje, které nám sami poskytnete, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, fakturační a dodací adresu, příp. obchodní název společnosti, identifikační číslo, fakturační, korespondenční a dodací adresu.

Zpracovatelé osobních údaje

Vaše osobní údaje dále zpracovává naše externí účetní společnost spravující naše daňové záležitosti; společnosti, které nám poskytují IT služby; dopravce, který k Vám dopraví Vámi objednané zboží; příp. společnost, která zajistí manipulaci s Vaším zbožím u Vás.

Předání osobních údajů

Vaše osobní údaje neposkytujeme jiným třetím stranám, než výše uvedeným zpracovatelům.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo za účelem zaslání nabídky na Vaši poptávku, tj. za účelem oprávněného zájmu.
Osobní údaje dále zpracováváme za účelem plnění zákonné povinnosti, která se na DKJG systém a.s. vztahuje (stanoví-li to právní předpis).

Délka zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, zpracováváme minimálně po dobu smluvního vztahu mezi námi, maximálně po dobu 10 let. Osobní údaje zpracovávané na základě obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů:

  1. máte právo na přístup k Vašim osobním údajům;
  2. máte právo na opravu Vašich osobních údajů;
  3. máte právo na výmaz Vašich osobních údajů z naší databáze;
  4. máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
  5. máte právo vznést námitku proti zpracování;
  6. máte právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125);
  7. máte právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů.

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Všechna Vaše práva, připomínky či stížnosti můžete uplatnit libovolným komunikačním prostředkem uvedeným na webových stránkách naší společnosti www.teploklima.cz.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.1.2021.